Päihdekuntoutujan kotituki

Sosiaalinen ja/tai psyykkinen tilanne huomioidaan kunkin asiakkaan kohdalla yksilöllisesti ja pyritään tilaajan- ja asiakastahon kanssa suunnittelemaan riittävää tukea sisältävä kokonaisuus, johon asiakas pystyy sitoutumaan.

Kriso Team suuntaa työskentelyä aikuisille asiakkaille ja tukena käytetään lähiverkostoa mahdollisuuksien mukaan. Tukityöskentelyssä huomioidaan ja tuetaan myös lähiverkoston jaksamista.

Tukea voidaan suunnata asiakkaalle matalalla kynnyksellä, joka ei vaadi raskaita rakenteita, kuten laitoshoidossa. Arjessa voi olla tukea vahvistavia tekijöitä, jotka on hyvä pitää yllä. Toisaalta arjessa näkyvät tukityöskentelyä estävät tekijät voidaan ottaa esille ja suunnitellusti tehdä töitä niiden kanssa.

Lähtökohtana työskentelylle on, että ihmisen arkiympäristöön saadaan riittävät muutokset tilanteen edistämiseksi (työskentelyn luonne kognitiivinen ja ratkaisukeskeinen). Työskentely voidaan tarvittaessa myös helpommin laittaa ”hyllylle” jos valmiudet tukeen eivät täyty. Näin voidaan lähteä tukemaan valmiuksien löytymisen kanssa yksilöllisen suunnittelun kautta.

Image descriptionKotiin suuntautuva tuki voi olla psyykkisesti helpompi ottaa vastaan, koska tukea on saatavilla omaan kotiympäristöön ja retkahdukset eivät estä työskentelyä.

Kotiin suuntautuvaa tukea voidaan tarjota myös keskeytyneen laitoskuntoutuksen jälkeen ja suunnitellusti laitosjakson päättyessä. Laitoskuntoutuksen jälkeen toteutettua työtä on hyvä suunnitella yhdessä hoitavan tahon kanssa ja mahdollisuuksien mukaan käyttää samoja tukimalleja kuin laitoskuntoutuksessa.

Kotiin suunnatussa tuessa verkostoituva työskentely on tärkeä osa asiakkaan hyvinvoinnin ja elämänlaadun lisäämistä. Tähän kuuluu sekä lähiverkosto että ammatillinen verkosto.

Facebookissa

Linkedinissä

View Kriso Team's profile on LinkedIn